Over Vamos Bien

De stichting Vamos Bien heeft tot doel antropologen te ondersteunen bij het uitvoeren van maatschappelijk relevant onderzoek. Het uiteindelijke doel is hulp te bieden bij het omzetten van onderzoeksresultaten in ontwikkelingsprojecten of andere maatschappelijke initiatieven met toegepaste kennis. En het aan een groot publiek bekend maken van de resultaten van maatschappelijk relevant onderzoek en projecten.

Als een opstap naar deze maatschappelijke projecten ondersteunt Vamos Bien onderzoek van Masterstudenten. Dit onderzoek kan kennis opleveren met de potentie er later, na het afstuderen, een verbeteringsproject van te maken.

Ook als Masteronderzoek niet leidt tot een verbeteringsproject kan het toch heel toepasbare en maatschappelijk relevante kennis opleveren. Daarom wil Vamos Bien de verspreiding van resultaten van antropologisch onderzoek vergroten. De blogs, geschreven door Masterstudenten in het veld, op deze website zijn daar een voorbeeld van.

Hoewel de stichting Vamos Bien bij haar oprichting kleinschalige projecten buiten Europa voor ogen had, sluit ze maatschappelijk relevante projecten in Europa nadrukkelijk niet uit. Dus ook niet het onderzoek dat daarbij hoort.

De stichting
Vamos Bien is een onafhankelijke stichting, opgericht op 23 mei 2012 en gevestigd te Amsterdam. De stichting krijgt haar inkomsten voornamelijk uit donaties van sponsors. Het stichtingsbestuur, met leden van binnen en buiten de afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit, ziet toe op een verantwoorde uitgave van de beschikbare middelen.

ANBI registratie
De stichting Vamos Bien is ANBI geregistreerd. Donaties aan Vamos Bien zijn fiscaal aftrekbaar. De gegevens met betrekking tot de ANBI status kunt u hier vinden.

Voorzitter: Edien Bartels
Penningmeester: Ina Keuper
Secretaris: Eline de Smet